top
中心架構
主任 胡志遠教授
副主任(臨床) 鄧承恩醫生
副主任 程月玲小姐
研究助理教授 Prof Moe Htet KYAW
臨床專業顧問 王智滔醫生
資深護師 林佩玉小姐
護士 鄭燕霞小姐
林遠東先生
譚麗眉小姐
行政人員 陳靖萱小姐
朱佩珊小姐
何銘揚先生
楊星朗小姐
支援人員 陳詠琪小姐
黃致頴小姐